สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ทุกวันนี้มีประชาการเพิ่มขึ้นอย่างมากการดำรงชีวิตก็จะมีอุปสรรคไปด้วยเพราะว่าการที่มีประชากรเพิ่มขึ้นก็ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากยิ่งขึ้นดังนั้นการที่อยู่ในที่ที่แออัดก็จะเกิดมลภาวะต่างๆเช่นอยู่ในที่ทีมีรถ บ้านหรือชุมชนเยอะๆก็จะเกิดความแออัดความอึดอัดขึ้นและสภาพแวดล้อมในสังคมก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงมีว่าจะเป็นอากาศหรือลำคลองตามชุมชน

ก็อาจจะเกิดน้ำเน่าเสียที่เกิดจากการทิ้งขยะทิ้งเศษอาหารลงลำคานหรือมลพิษทางอากาศก็เกิดจากการเผาขยะหรือเผาสิ่งต่างๆที่เกิดมลพิษในชุมชนได้เราจะเห็นได้ว่าสังคมในปัจจุบันนี้มีสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่อย่างมากนั่นก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษในอากาศและจะทำให้คนในสังคมเดือดร้อนกันอีกด้วย

เพราะกรุงเทพในปัจจุบันนี้รถติดกันอย่างมากเนื่องจากมีประชากรการใช้รถยนต์เยอะและเส้นทางก็ต้องใช้ร่วมกันจึงทำให้เกิดปัญหารถติดได้และเกิดมลพิษจากควันรถยนต์เป็นส่วนมากเพราะมีรถยนต์บนท้องถนนเยอะแล้วแถมรถติดด้วยจึงทำให้เกิดความแออัดในการใช้ท้องถนนมลภาวะมักมีทุกๆที่เช่นในน้ำก็มีการเน่าเสียหรือน้ำดำแต่ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอเราควรช่วยกัน

หาวิธีดูแลกันในสังคมว่าเราจะควรทำอย่างไรดีให้ลดปัญหาเหล่านี้ไปได้โดยวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมของเราบ้างที่ทำให้สภาพแวดล้อมดูเปลี่ยนไปอย่างมากส่วนหนึ่งมาจากมนุษย์เรานี่แหละที่ไม่รักษาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของเราเพราะมลภาวะส่วนใหญ่มาจากฝีมือมนุษย์มากกว่าเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเน่าเสียออกมาทางลำคลองหรือควันไฟต่างๆ

จากโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยออกมาก็ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศได้หรือมลพิษทางน้ำได้แล้วยิ่งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นชุมชนหรือพื้นที่ที่แออัดก็จะทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รับผลเสียจากสิ่งเหล่านี้อย่างมากเราควรหาวิธีป้องกันตัวเองจากสารมลพิษเหล่านี้ด้วยยิ่งดีเพราะในอนาคตจะต้องมีสิ่งก่อสร้างใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนเช่น อาคาร บ้าน สถานประกอบการต่างๆหรือแม้แต่ยานพาหนะก็สามารถเป็นส่วนที่ทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปได้อีก

ดังนั้นเราควรรู้วิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเพื่อจะได้รู้ว่าเราหลีกเลี่ยงสิ่งที่เกิดมลพิษเหล่านี้ได้แต่อย่างไรก็ตามเราควรช่วยกันรักษาความสะอาดในชุมชนของเราด้วยบำบัดน้ำเน่าเสียโดยใช้สิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อการบำบัดน้ำโดยเฉพาะเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหามลพิษหรือสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ได้แต่เราสามารถทำให้ชุมชนที่อยู่อาศัยของเรามีความน่าอยู่ขึ้นอากาศปลอดโปร่งขึ้นได้ทุกคนลองหาวิธีช่วยแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

 

สนับสนุนโดย  แทงหวยจับยี่กี