ดอกไม้ที่ดูสวยงามแต่ฤทธิ์ของมันนั้นไม่ธรรมดา

-ดอกดารารัตน์ สำหรับดอกดารารัตน์นั้น ซึ่งได้เป็นไม้ดอกท …

อย่าฝากชีวิตไว้ที่ใคร แม้จะรักกันมากแค่ไหนก็ตาม

จากเหตุการณ์ที่มีการประกาศให้มีมาตรการต่างที่ป้องกันการ …