รูปแบบภัยที่มาถึงบ้าน ผู้สูงอายุอยุ่บ้านไม่มีบุตรหลานดูแลต้องระวัง

ในเมื่อบุตรหลานจำเป็นต้องออกไปเรียน ไปดำเนินงาน หลาย ๆ …