แม่แจ้งจับลูกชายเพราะขโมยข้าวเปลือกของบ้านตนเอง

แม่แจ้งจับลูกชายเพราะขโมยข้าวเปลือกของบ้านตนเองและของน้ …