จากคนศูนย์ไปสู่ความร่ำรวย

สิ่งที่สามารถสร้างได้นั้นคืออะไร แน่นอนว่าสิ่งที่เราจะสามารถสร้างขึ้นมาได้นั้นคือสิ่งที่ได้มีการวางแผนทุกอย่าง โดยการมีการวางแผนมาตั้งแต่เด็กไปสู่ความร่ำรวยเป็นขั้นเป็นตอน และหากต้องการที่จะร่ำรวยการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นจะต้องมีการเรียนรู้และพร้อมรับสิ่งต่างๆอยู่เสมอ หากว่าเรากำลังทำอาชีพอยู่อาชีพหนึ่งและเรามีความสามารถและเราเก่งในด้านนั้นมากๆ แต่ก็อาจจะไม่สามารถสร้างตนเองให้ร่ำรวยได้ถึงแม้จะมีความสามารถและเก่งขนาดนั้น หากไม่มีการวางแผนมาก่อนหรือไม่มีการพัฒนาตนเอง แต่หากคนคนนั้นมีการพัฒนาตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ

คนที่ร่ำรวยในอาชีพต่างๆนั้น มีความพิเศษในลักษณะนิสัยคือการรู้จักตนเองและรู้จักคนอื่นรอบข้างด้วยที่เราจะสามารถร่ำรวยได้จากคนเหล่านี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ในลักษณะนิสัยของตนเองและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลักษณะนิสัยต่างๆ เช่น อารมณ์โกรธง่าย ขี้ระแวง ความตระหนี่ขี้เหนียว ต่างๆ เราจะต้องมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเรานี้จากตัวเราเองก่อนนั่นเอง และเราก็จะเข้าหาคนรอบข้างด้วยลักษณะนิสัยที่ไม่ใช่ตัวตนของเราแต่จะเป็นการเข้าหาคนรอบข้างที่จะสามารถทำให้เราร่ำรวยได้ด้วยลักษณะนิสัยของคนเหล่านั้นนั่นเอง

ซึ่งการเข้าหาคนรอบข้างด้วยลักษณะนิสัยของคนเหล่านั้นจึงเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เรามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีจากคนรอบข้างนั่นเอง แน่นอนว่าถ้าหากเราอยากรวยเราจะต้องเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเป็นอันดับแรกไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่คนรอบข้าง

แน่นอนว่าทุกคนล้วนอยากจะเป็นนึ่งเดียวในโลกหรือเป็นคนที่อย่างน้อยโลกต้องจดจำและถ้าหากนี่คือสิ่งที่เราต้องการ เราจะต้องเอาความตายของเรานั้นเป็นที่ตั้ง โดยการตั้งเป้าหมายต่างๆ ที่เราจะต้องทำให้ได้นั่นเอง และมีการเดินทางไปยังจุดหมายที่ตั้งไว้ให้ได้ด้วย และเราควรจะมีไอดอลสักคนหนึ่งที่เป็นแรงกระตุ้นหรือแรงผลักดันให้ตัวเราและไอดอลนั้นต้องเป็นไอดอลที่เป็นจริงไม่ใช่ไอดอลที่เพ้อเจ้อขึ้นมานั่นเอง เพราะไอดอลเหล่านี้นั้นจะเป็นตำราที่จะช่วยให้เราเรียนรู้ต่างหาก 

สายทางการเดินชีวิตของแต่ละอาชีพนั้นก็จะแต่งต่างกันไปและในสายทางอาชีพนั้นๆจะต้องมีบุคคลสักคนหนึ่งที่เก่งที่สุดคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดและอีกหลายๆคนที่รองลงมาเป็นลำดับขั้น ดังนั้นเราจึงต้องตั้งเป้าหมายจากคนที่เป็นแบบอย่างสำหรับเราที่สูงที่สุดและเรียนรู้ในทุกด้านของเค้า ไม่ว่าจะเป็นความคิด การวางแผน การจัดการ ชีวิต เมื่อเราเรียนรู้แล้ว เราก็วิเคราะห์และดำเนินรอยตามบุคคลตัวอย่างนั้นๆ แต่สิ่งที่ไม่ควรลืมคือตัวตนของเรานั่นเอง ดังนั้นการที่เราเป็นตัวเองและใช้วิธีการเดินทางของบุคคลตัวอย่างนั้นจะช่วยให้เราเดินทางได้เร็วขึ้นและประสบความสำเร็จในที่สุดได้เร็วขึ้นนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย  entaplay thailand