ประโยชน์ของน้ำ

                 หลายๆคนอาจจะรู้ดีว่าน้ำมีประโยชน์อย่างไรและมีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเราอย่างมากเพราะเราต้องใช้น้ำนี้ทั้งกินและใช้และที่สำคัญน้ำต้องนำไปเป็นส่วนประกอบต่างๆของการทำอาหาร เป็นองค์ประกอบสำคัญมากๆของมนุษย์เพราะน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะใช้รับประโยชน์ที่สุดดังนั้นน้ำจึงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญแก่มนุษย์มากๆรวมถึงสัตว์ต่างๆ

ที่ยังต้องพึ่งพาอาศัยแหล่งอาหารให้สัตว์ต่างๆอีกด้วย ดังนั้นทุกคนคงรู้ดีว่าน้ำนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างในการใช้งานให้เกิดประโยชน์ที่สุด เพราะว่าน้ำนั้นเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญอย่างมาก ถ้าเรานั้นขาดน้ำไปจะให้การทำงานของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปเพราะน้ำมีอิทธิพลต่อโลกของเราอย่างมาก

ฉะนั้นเราควรใช้สอยอย่างประหยัด รู้จักการใช้น้ำอย่างเกิดผลประโยชน์ที่สุดและมีประสิทธิภาพในการใช้น้ำให้อย่างคุ้มค่าที่สุด เพราะมีคนใช้อย่างมากเราจึงต้องรู้จักใช้สอยอย่างให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ำตรงนี้ ในปัจจุบันนี้มีองค์กรการใช้น้ำอย่างถูกวิธีเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้ว่าน้ำทุกหยดนั้นมีค่าอย่างมากควรใช้อย่างจำกัดและใช้ในทางที่เกิดประโยชน์จะช่วยเราอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้

ดังนั้นทุกคนควรร่วมมือกันในการใช้น้ำเพราะถ้าหากเราใช้เกิดการจำกัดหลายๆคนอาจจะใช้น้ำไม่พอก็ได้เรามักจะพบปัญหาอยู่เสมอ เช่น น้ำประปาไม่ไหล เพราะมีการการดึงน้ำกันและทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำควรปิดน้ำทุกครั้งแค่เราประหยัดน้ำก็เหมือนเราได้ช่วยโลกของเราแล้ว

ดังนั้นทุกคนมาร่วมใจกันในการใช้น้ำอย่างประหยัดเพราะเรายังต้องใช้น้ำในการทำงานต่างๆมากมายอีกเยอะ ฉะนั้นการที่เรารู้จักการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ที่สุดจะทำให้เรานั้นรู้ว่าน้ำนั้นเราต้องใช้ในการทำอย่างอื่นอีกมากมายที่เกิดประโยชน์ในสังคม ชาวนา ชาวสวน อื่นๆอีกมากมายที่ยังต้องใช้งานน้ำอย่างมากถึงมากที่สุด

ฉะนั้นเราควรรู้จักการแบ่งสัดสวนน้ำด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าเราใช้น้ำไปมากน้อยขนาดไหนและเราจะจัดการอย่างไรในการใช้น้ำให้เกิดผลดีและเกิดประโยชน์ที่สุดและน้ำที่เหลือใช้จากการทำงานต่างๆเราก็ควรใช้ให้เกิดผลประโยชน์เล่นกัน เช่น น้ำจากการล้างจานนำมารดต้นไม้อย่างเช่นเรานั้นเอาไปรถผักสวนครัว แบบนี้เป็นต้น   น้ำจากการล้างรถนำไปเทตรงโคนต้นไม้

แต่นี้ก็เหมือนเราใช้น้ำที่เหลือจากการใช้งานให้เกิดประโยชน์แล้ว ฉะนั้นทุกครั้งที่เราใช้น้ำควรคำนึงถึงโทษและผลดีในการใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

 

สนับสนุนโดย  next88