เตรียมกลับมาเดินรถได้อีกครั้ง หลังสถานีขนส่งถูกปลดล็อกดาวน์

           ประกาศออกมาจากทางสถานีขนส่งซึ่งจะมีการปลดล็อคดาวการเดินรถอีกครั้งหนึ่งโดยจะมีการเปิดเส้นทางให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางด้วยรถ บขส. ได้อีกรอบโดยในครั้งแรกนั้นจะเปิดวันที่ 18 เดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2553 ซึ่งเส้นทางการเดินรถนั้นจะมีการเปิดให้รถวิ่งในเขตพื้นที่ของภาคเหนือและภาคอีสานก่อนหลังจากนั้นก็จะมีการเริ่มให้รถโดยสารอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 1 มิถุนายนปี พ.ศ. 2563 สำหรับภาคใต้โดยทาง บขส. เองก็ได้มีการเตรียมมาตรการเอาไว้อย่างเข้มงวดเพื่อที่จะมีการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่าของประชาชนที่มาใช้บริการของ บขส. อีกด้วย

         สำหรับเรื่องราวที่จะมีการการให้รถโดยสารวิ่งรับส่งผู้โดยสารทั้งภาคเหนือและภาคอีสานรวมถึงภาคใต้นั้นได้มีการประกาศออกมาจากทางบริษัทขนส่งโดยตรงโดยมีการระบุกำหนดเส้นทางการเดินรถเอาไว้แล้วว่าจะมีการให้พื้นที่ภาคไหนในการเริ่มต้นเดินทางได้ก่อนแต่ว่าในช่วงนี้อาจจะยังมีการจำกัดเรื่องของเส้นทางที่จะมีการวิ่งผ่านซึ่งอาจจะไม่หลากหลายเหมือนกับตอนที่สถานการณ์ของประเทศไทยยังเป็นปกติมากนักแต่ทั้งนี้ทางบริษัทขนส่งเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเดินทางของประชาชน

ในช่วงนี้ว่าการเดินทางไปมาระหว่างจังหวัดนั้นค่อนข้างลำบากเพราะว่าไม่มีรถโดยสารประจำทางในการวิ่งคนส่วนใหญ่จึงต้องใช้รถส่วนตัวของตนเองแต่บางคนก็ไม่ได้มีรถส่วนตัวในการที่จะเดินทางข้ามจังหวัดไปไหนมาไหนจึงได้มีมติเห็นพ้องต้องกันว่าจะมีการเปิดเส้นทางการเดินรถให้กับประชาชนเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางซึ่งทางบริษัทขนส่งนั้น

ได้มีการประกาศหยุดการเดินรถชั่วคราวทุกเส้นทางเลยตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 เดือนเมษายนปี พ.ศ. 2563 ซึ่งสาเหตุของการหยุดการเดินรถชั่วคราวนั้นเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นเพราะช่วงนั้นมีการระบาดของไวรัสโคโรน่าแต่ในสถานการณ์ตอนนี้การระบาดเริ่มดีขึ้นรัฐบาลสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้มากขึ้นดังนั้นทาง บขส.เอง

จึงได้มีการพิจารณาแล้วว่าจะมีการเปิดเส้นทางการเดินรถให้เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกแต่อาจจะต้องมีการกำหนด ปลายทางการวิ่งก่อนเพราะว่าไม่สามารถเปิดพร้อมกันได้ที่เดียวทุกเส้นทาง มันจะมีการเปิดวิ่งเดินรถทุกเส้นทางพร้อมกันเมื่อไหร่ได้อีกครั้งนั้นคงต้องรอดูสถานการณ์ของการระบาดของเชื้อไวรัสกรณีอีกครั้งหนึ่งหากมีข้อยุติยังไงก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นระยะอีกครั้ง  ซึ่งการเดินทางในช่วงนี้ทุกคนยังต้องมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วย

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  bk8