โครงการเราไม่ทิ้งกันของสิงคโปร์ก็มีแถมแจกเงินให้

โครงการเราไม่ทิ้งกันของสิงคโปร์ก็มีแถมแจกเงินให้โดยไม่มีเงื่อนไขรับชัวร์ๆคนละ 13,800 บาท 

           ขณะนี้มีการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  ซึ่งการระบาดนี้มีการระบาดไปทั่วโลกทั้งในแถบเอเชีย  ทั้งแถบยุโรปและแถบประเทศอเมริกา ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบเนื่องจากนโยบายการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสทำให้ผู้คนส่วนใหญ่จำเป็นต้องกักตัวเองอยู่แต่ในบ้านหรือที่เรียกกันว่ามีการล็อกดาวน์ก็คนไม่สามารถออกไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงชีพให้กับตนเองได้ ทำให้ประชาชนของแต่ละประเทศต่างก็ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์นี้เป็นอย่างมาก

หนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยของเราเองที่มีการปิดธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการโรงแรม   ร้านอาหาร แล้วยังมีกิจการอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้ประชาชนของแต่ละประเทศได้รับความเดือดร้อนซึ่งทางรัฐบาลของแต่ละประเทศก็ต้องมีนโยบายออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนของตนเองหนึ่งในนั้นของประเทศไทยก็คือโครงการเราไม่ทิ้งกันที่ให้ประชาชนมาลงทะเบียนรับเงินเยียวยาช่วยเหลือโดยจะช่วยคนละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือน

ซึ่งในตอนนี้กำลังมีข้อพิพาทวิจารณ์กันเป็นจำนวนมากถึงจำนวนคนที่ได้รับและคนที่ถูกปฏิเสธการรับเงินว่าผู้เดือดร้อนกลับไม่รับเงินเยียวยาในขณะเดียวกันโครงการนี้เองทางประเทศสิงคโปร์ก็นำมาลอกเลียนแบบเพื่อช่วยเหลือประชาชนของประเทศตนเองเหมือนกันแต่ประเทศของสิงคโปร์นั้นมีการดูแลประชาชนของตนเองอย่างดีเทียบกับประเทศไทยแล้วด้วย

เขามีการโอนเงินให้กับประชาชนของเขาเลยคนละ 13,800 บาทโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนอะไรให้ยุ่งยากเหมือนอย่างที่ประเทศไทยทำ โดยเงื่อนไขของประเทศสิงคโปร์นั้นแค่เพียงมีอายุ 21 ปีขึ้นไปก็ได้รับเงินก้อนนี้ไปใช้แล้วสำหรับผู้ที่ได้รับเงินก้อนนี้หากใครมีการให้ข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารไว้กับทางรัฐบาลบุคคลเหล่านั้นก็สามารถรับเงินไปได้เลย

โดยจะมีการโอนให้ในวันที่ 14 เมษายนนี้แต่ถ้าหากใครยังไม่ให้ข้อมูลทางบัญชีกับทางรัฐบาลก็เพียงแค่ไปลงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ที่ทางรัฐบาลสิงคโปร์มีการประกาศออกให้นั่นก็คือเว็บไซด์ Gov.sg  โดยกำหนดให้ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 เมษายนนี้และใครที่มาลงทะเบียนจะได้รับเงินภายในวันที่ 28 เมษายนแต่ถ้าหากใครไม่มาลงทะเบียนก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้โดยทั้งประเทศสิงคโปร์ไม่ได้มีการสนใจเกี่ยวกับอาชีพของประชาชนของตนเองว่าจะประกอบอาชีพอะไร

เพราะมองว่าทุกอาชีพต่างก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสกันทั้งนั้นดังนั้นทางรัฐบาลของเขาจึงได้มีนโยบายช่วยเหลือประชาชนทุกคนซึ่งถือว่านี่คือสิ่งที่ดีมากๆที่ผู้นำของประเทศดูแลประชาชนของตนเองเปรียบเทียบกับรัฐบาลของประเทศไทยแล้วที่ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเงินเยียวยาที่จะให้ประชาชน 5,000 บาทนี้ผู้ที่มีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้เลยกับไม่ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้