โครงการแก้ปัญหาช้างป่าขสป.เขาอ่างฤาไน

สืบเนื่องจากปัญหาช้างป่าที่ลงมาบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านในอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นปัญหาเรื้อรังที่ประชาชนชาวบ้านในพื้นที่มีความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

เพราะว่าช้างป่าแต่ละโค้งมีจำนวนถึง 20-30 ตัวเมื่อไหร่ที่มันหิวผมมันจะออกมานอกพื้นที่แล้วบุกมากินพืชไร่ของชาวบ้านพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า

และพันธุ์พืชนายอรรถพลเจริญชันษาอธิบดีกรมป่าไม้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำทางทะเลและชายฝั่งให้การต้อนรับและลงพื้นที่บริเวณบ้านอ่างเตยตำบลท่าตะเกียบอำเภอฉะเชิงเทราอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา

ซึ่งบริเวณนี้มีช้างป่าทำหน้าพักอาศัยอยู่นอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นจำนวนมากพร้อมลงร่วมติดตามสร้างแหล่งน้ำและแหล่งอาหารให้ช้างป่าซึ่งอำเภอท่าตะเกียบอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราทั้ง 2 อำเภอเป็นพื้นที่ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการผลักดันช้างป่าให้เข้าสู่พื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าในปี 25 61

ปัญหาช้างป่าขสป.เขาอ่างฤาไน พบว่ามีช้างประมาณ 240 ตัวเมียตาการเกิดประมาณร้อยละ 8 ของข้อมูลทางวิชาการที่พบแต่ในเขตพื้นที่ทั้ง 2 อำเภอในปัจจุบันพื้นที่ป่าแนวกันชนส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติได้ถูกบุกรุกครอบครองทำการเกษตรมีการพัฒนาพื้นที่เป็นที่อยู่อาศัยและชุมชนมีการขุดแหล่งน้ำขุ่นพืชเกษตรทั้งไม้ผลและพืชไร่

ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เรียกให้ช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์เข้ามาหากินในพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนและมีแนวโน้มที่ช้างป่าจะอยู่ประจำนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์จึงกลายเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่ายิ่งนัวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ไม่กล้าสูญเสียชีวิตทั้งราษฎรและช้างป่าเสียหายทางทรัพย์สินที่อยู่อาศัยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาจึงเสนอโครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์แบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ในอำเภอท่าตะเกียบและอำเภอสนามชัยเข

ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 1 จัดการตึงช้างป่าให้อยู่กับที่หรือลดการสูญเสียของพืชไร่และทรัพย์สินของประชาชน 2 สร้างความคุ้นเคยความไว้ใจและลดความดุร้ายของช้างป่าโดยให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายเข้ามามีส่วนร่วม 3 ปรับปรุงพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้มีแหล่งน้ำสำหรับช้างป่าและมีแปลงทุ่งหญ้าตลอดจนแปลงพืชอาหารช้างที่สมบูรณ์เพื่อเป็นพื้นที่รองรับช้างป่าชั่วคราว 4 ปรับปรุงพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาอ่างฤาไนให้มีแหล่งน้ำขนาดที่เหมาะสมกับช้างป่าตลอดจนโป่งเทียม

ที่เพียงพอ 5 สร้างกระบวนการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าการปรับตัวและลดความขัดแย้งด้วยวิธีการตรึงช้างป่าไว้ในบริเวณที่ช้างป่าพักอาศัยอยู่ด้วยการให้อาหารเพื่อชดเชยความเสียหายฟังเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบมีคณะกรรมการเข้ามาแก้ไขปัญหามากมายแสดงว่ามันมีผลกระทบจากการที่ประชาชนชาวบ้านในพื้นที่บุกรุกเขตป่าสงวนด้วยซึ่งเป็นป่าเขตกันชนระหว่างช้างและชาวบ้านในเมื่อชาวบ้านไปบุกรุกที่ดินเปลี่ยนจากพื้นป่าเป็นแปลงเกษตรแปลงพืชผลทำให้ช้างออก

นอกพื้นที่ออกมาบุกรุกในแปลงเกษตรของประชาชนซึ่งปัญหาตรงนี้ต้องแก้ไขโดยการให้เจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจพื้นที่ที่ชัดเจนว่าเขตไหนเขตป่าที่เขตไหนมีของประชาชนแต่ก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายนะครับประชาชนก็มีความเดือดร้อนและยังมีการสูญเสียชีวิตจากการบุกรุกการลงมาหากินนอกพื้นที่ป่าสงวนของช้างป่าและประชาชนบางคนก็มีความโหดร้ายใช้กระแสไฟฟ้าช็อตช้างชนช้างป่าเสียชีวิตเช่นกันทำให้ปัญหาการอยู่ร่วมกันของช้างและคนมันค่อนข้างจะแก้ยากถ้าไม่ได้ร่วมมือจากทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริง

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    แทงหวย