การเขียนบรรณานุกรมอย่างถูกต้อง

การเขียนบรรณานุกรมนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายมากซึ่งบางคนที่ไม่เคยผ่านการเขียนบรรณานุกรมมานั้นอาจจะคิดว่าการเขียนบรรณานุกรมเป็นเรื่องที่ยาก และบรรณานุกรมก็คือเอกสารอ้างอิงในสิ่งต่างๆที่เรานั้นใช้เพื่ออ้างอิงสิ่งที่เราจัดทำขึ้น ไม่ว่าจะเป็นชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่งแต่ง แหล่งที่มา

และรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือหรือสิ่งที่เรานั้นต้องการที่จะอ้างอิงโดยส่วนใหญ่แล้วการจัดทำบรรณานุกรมขึ้นมานั้นก็เพื่อกล่าวอ้างแหล่งที่มาที่ไปของหนังสือเพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงสิ่งเหล่านั้นว่าสามารถเดขึ้นได้ย่างไร โดยบรรณานุกรมเป็นสิ่งที่จะเป็นที่หนังสือทุกเล่มที่มีการตีพิมพ์จะต้องมีสิ่งนี้ไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถตีพิมพ์ออกมาเป็นเล่มเพื่อจำหน่ายได้ โดยการเขียนบรรณานุกรมนั้นสามารถเขียนได้โดย

การจำหลักในการเขียนบรรณานุกรมอย่างถูกต้อง เพื่อที่จะทำให้เราสามารถอ้างอิงสิ่งต่างๆที่มีการตีพิมพ์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยหลักการในการเขียนนั้นก็คือ การเขียนบรรณานุกรมไว้ในหน้าสุดท้ายของหนังสือหรือรายงานที่เราทำหริอหนังสือที่มีการตีพิมพ์ การเรียงลำดับตัวอักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง ในกรณที่ผุ้แต่งหนังสือหรือผู้ที่จัดทำรายงานขึ้นมานั้นมีเพียงคนเดียว

ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีการเรียงชื่อเพราะมีผู้ทำเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่ในกรณที่มีผู้จัดทำ ผู้แต่งหรือผู้ที่เราต้องการจะอ้างอิงในบรรณานุกรมหลายคนหรือหลายแหล่งที่มา ก็อาจจะต้องมีการเรียงชื่อตามลำดับตัวอักษร คือ ก-ฮ นั่นเองและในแต่ละชื่อผู้แต่งหรือผู้ที่มีการอ้างอิงถึงนั้นก้จะต้องมีการแบ่งออกเป็นชื่อแต่ชื่อโดยการขึ้นบรรทัดใหม่ทุกครั้งและมีการย่อหน้าจากบรรทัดแรกประมาณ 8 ตัวอักษร เป็นจะเป็นวรคเพื่อมห้ดูสวยงามและอ่านเข้าใจง่าย

รายละเอียกที่จะต้องทำการเขียนลงไปในบรรนานุกรมและเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าหากพลาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนั้นก็จะทำให้บรรณานุกรมเป็นบรรณานุกรมที่ไม่ครบถ้วนและสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อผู้แต่งามสภุล ชื่อหนังสือจะต้องมีการขีดเส้นใต้และพิมพ์ตัวอักษรด้วยตัวหน้า จำนวนครั้งในกรพิมพ์ เช่น พิมพ์ครั้งที่ 2 โดยจะใช้ก็ต่อเมื่อมีการตีพิมพ์สองครั้งขึ้นไปครั้งแรกไม่จพเป็นต้องลงรายละเอียด

สถานที่ในการพิมพ์ และในใช้เครื่องหมาย , จุลภาคในการลงรายละเอียดของโรงพิมพ์ ยกตัวอย่างเช่น กรุงเทพมหานคร, สมนึกการพิมพ์ เป็นต้น และปีที่พิมพ์การลงรายละเอียดปีที่พิมพ์นั้นก็เพื่อให้ทราบว่าหนังสื่อแต่ะเบ่มมีการตีพิมพ์ในปีไหนเพื่อเก็บเป็นข้อมูลและสามารถค้นหาได้ง่ายเมื่อมีการจัดเก็บที่หลายปีหรือจัดเก็บนานๆ 

ตัวอย่างในการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้องอย่างเข้าใจง่ายและสามารถที่จะนำไปเขียนในการอ้างอิงบรรณานุกรมในการทำรายงานหรือการเขียนหนังสือได้ ชื่อผู้แต่ง.ชื่อหนังสือ(จะต้องใช้เป็นตัวอีกษรตัวหนาเท่านั้น.พิมพ์ครั้งที่?.สถานที่พิมพ์ โรงพิมพ์,ปีที่พิมพ์ ? เพียงเท่านี้ก็จะทำให้เรานั้นสามารถเขียนบรรณานุกรมในการทำหนังสือและการทำรายงานได้แล้วเห็นไหมว่าการเขียนบรรณานุกรมเป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียว

 

สนับสนุนโดย    สมัครใหม่ รับเครดิตฟรี 100

วิธีการซักผ้าแบบผิดๆ มีใครยังทำอยู่บ้าง?

มีใครหลายๆคนที่ยังซักผ้าแบบว่าผิดๆอยู่มากมายแต่ว่าบางคนนั้นก็พูดออกมาว่าเราก็ซักสะอาดไหมเราก็ซักผ้าแบบว่าปกติ  แต่ว่าการที่เราซักผ้านั้นเราก็ควรที่จะจะถนอมผ้าไม่ให้ผ้าของเรานั้นเสียรูป หรือว่าขาดก่อน

พอถึงวันหยุดเรานั้นก็เลือกที่จะซักผ้าโดยการที่เราใส่เครื่องแล้วใสผกซักฟอกจากนั้นเราก็นั่งรอเวลาสัญญาณเพื่อที่จเตือนว่าเครื่องนั้นได้ซักเสร็จแล้วแต่ว่าการที่เราทำอย่างนี้อย่างนี้บ่อยๆจะทำให้เสื้อผ้าของเรานั้นขาด  สีซีด หรือว่าเสื้อผ้าที่เราใส่เกิดย้วยไม่เป็นทรงดังเดิมซึ่งวันนี้เรานั้นจะมาบอกวิธีในการซักผ้าแบบว่าผิด

 

 • การที่เราขยี้ผ้าแรงๆ  ในเวลาที่เราใส่เสื้อผ้าที่เปลื้อนแล้วเราเห็นเราก็อยากที่จะซักผ้าแล้วเรานั้นก็อยากที่จะซักผ้าและการที่เราซักคือการที่เรานั้นขยี้แรงๆการที่เราขยี้แรงนั้นจะเป็นการที่เราทำลายผ้าแต่ว่าถ้าการที่เรารู้จักที่จะเช็ดเอาคราบออกก่อนเวลาที่เราไปซักแล้วเราไม่ต้องขยี้แรงและเนื้อผ้าของเราก็ไม่เสียมากและก็ไม่เป็นการทำลายเนื้อผ้าอีกด้วย 
 • การที่เราใส่ผงซักฟอกมาเกินไป ในการที่เราใส่ผงซักฟอกที่เยอะนั้นก็เป็นการที่เรานั้นได้ทำลายเนื้อผ้าให้ผ้าของเราเสียและสีอาจจะตกหรือว่าเป็นด่งเป็นดวงก็ได้ 
 • ในการที่เราซักผ้าที่ถูกต้อง  คือการการที่เราต้องเอาผ้าใส่ก่อนตามด้วยน้ำจากนั้นค่อยใส่ผงซักฟอก 
 • เรามักจะมองข้ามป้ายที่เสื้อ  อย่างเช่นการที่เราซื้อเสื้อผ้านั้นจะมีป้ายและบอกวิธีว่าเราควรที่จะซักแบบไหนแต่ว่าเรานั้นไม่ได้ปฏิบัติตามที่ป้ายนั้นได้บอกไว้  การที่เราซักแบบตามใจเรานั้นไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าอาจจะส่งผลเสียก็ต่อเมื่อในระยาวที่เสื้อของเรานั้นจะได้อยู่นานๆแต่กลับกลายว่าเสียรูปหรือว่าอาจจะพังก่อนเวลาเพราะว่าเราไม่ได้ทำตามขั้นตอนที่ป้ายได้บอกไว้  
 • เราควรที่จะรูดซิป ในการที่เราซักเสื้อผ้านั้นเราก็ควรที่จะรูดซิปขึ้นก่อนทุกครั้งเพราะว่าซิปนั้นอาจจะไปโดนเนื้อผ้าตัวอื่นๆและทำให้ผ้าของเราเกิดขาดหรือว่าชำรุดได้  
 • การที่เราซักถุงเท้า เมื่อเราต้องการที่จะซักถุงเท้าร่วมกับเสื้อผ้าอื่นๆนั้นเราก็ควรที่จะซักถุงเท้าก่อนที่เราจะใส่ผ้าอื่นๆลงไปเพราะว่าการที่เราใส่ทั้งเสื้อผ้าและถุงเท้ารวมกันนั้นจะทำให้ผ้าและถุงเท้าพันกัน จนทำให้ถุงเท้าเกิดเสียรูป 

 

 

สนับสนุนโดย  เปิดยูส ขั้นต่ำ 100

การมีแฟนเป็นชาวต่างชาติ

เราทุกคนต่างรู้กันดีว่า คนแต่ละคนนั้นก็ย่อมมีสเปคของคู่ชีวิตที่แตกต่างกันไป เหล่าสาวๆทั้งหลายก็มักจะมีหนุ่มในฝันอย่างหนุ่มเกาหลีหน้ามน ต้องยอมรับเลยว่าหนุ่มเกาหลีนี่ตี๋ขาวสูงหุ่นเท่ๆเยอะแยะมากมาย ยิ่งมีเหล่าหนุ่มบอยแบรนด์ K-pop ทั้งหลายด้วยแล้ว สาวๆบางกลุ่มก็ชอบฝรั่ง สูงใหญ่ บึกบึน หน้าตานี่ยังไงก็ดูหล่อไม่แพ้ดาราเลย

ส่วนเหล่าชายชาตรีก็จะชอบสาวน่ารัก คิ๊กคุ๊แบบสาวเกาหลีสาวญี่ปุ่นกันมากมาย ยิ่งประเทศเรามีเหล่า BNK48 แล้วก็ยิ่งทำให้หลงกันไปใหญ่ ไม่ต้องพูดถึงดาราเกาหลีดาราญี่ปุ่นเลย คงคลั่งกันแบบสุดๆ แต่หนุ่มบางคนก็ชอบสาวฝรั่งหุ่นดีๆ แค่เห็นหุ่นก็ตายไปเลย

แต่ก็ยังมีหนุ่มบางคนก็ชอบสาวสไตล์เปอร์เชียนเช่นกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือความชอบส่วนบุคคลของการมีสเปคผู้หญิงในดวงใจ แต่ก็นะ น้อยรายที่จะได้ทำให้ความฝันนั้นเป็นจริง เพราะสุดท้ายแล้วคำว่าคู่รักนั้นก็เกิดขึ้นเพราะความใกล้ชิดด้วยเช่นกัน ซึ่งคนเหล่านั้นก็ไม่ได้ตรงสเปคกันเท่าไหร่หรอก แต่ว่ามีความชอบในตัวของๆคนนิสัยที่น่าจะเข้ากันได้ดี

แต่วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องคนที่มีทั้งโชคช่วยที่ได้พบกันและได้ศึกษากันโดยบังเอิญหรือว่าพยายามที่จะทำให้ได้เช่นกัน มีคนอีกหลายๆคนที่ยังไงก็ตามต้องการคู่ชีวิตที่เป็นดังสเปคที่เราวางไว้ แล้วส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นคนต่างชาติ เมื่อคนเหล่านั้นได้คู่ชีวิตที่เป็นเหมือนกับฝันของตัวเองแล้ว อาจจะมีหลายคนคิดว่า

แล้วจะไปรอดหรอ สื่อสารกันเข้าใจหรอ หรือว่าวัฒนธรรมเหมือนกันหรอ ซึ่งอยากจะบอกเลยว่าเรื่องนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างจากการคบคนเชื้อชาติเดียวกัน อาจจะไม่ใช่เรื่องประเด็นใหญ่ๆที่คำว่าคู่ชีวิตต้องเจอเหมือนกันหรอกนะ แต่เป็นพวกรายละเอียดยิบย่อยที่มันจะมีความต่างกัน ซึ่งความต่างเหล่านั้นวันนี้เราก็อยากจะมาพูดถึงข้อดีกันก่อนดีกว่า ให้รู้สึกฟินกันไปข้างนึงเลยว่าการมีแฟนเป็นชาวต่างชาตินั้นมีดียังไงกันบ้าง

 

สนับสนุนโดย    สูตรหวยยี่กี ruay

ฮวงจุ้ยและสวนมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

      หากเรามีบ้านที่มีพื้นที่เหลือพอที่จะจัดสวนให้สวยงาม การจัดสวนควรดูแลและจัดตามหลักฮวงจุ้ยเพราะการจัดสวนตรงตามหลักฮวงจุ้ยจะช่วยให้บ้านที่เราอยู่อาศัยมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข มีเงินทองไหลเข้าบ้านไม่ขาดสาย แต่หากใครที่จัดสวนตามใจของตัวเองโดยไม่สนฮวงจุ้ยเลยอาจจะมีผลให้เงินทองที่มีอยู่ไหลออกนอกบ้าน 

หรืออาจทำให้คนในบ้านมีการเจ็บป่วยได้ง่าย ดังนั้น การเชื่อเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เหลือบ่ากว่าแรงอะไร หากเราจัดสวนของบ้านอิงกับหลักฮวงจุ้ยนอกจากจะสร้างความสบายใจให้กับเราแล้ว อาจจะทำให้มีเงินทองไหลเขาบ้านเรามากขึ้นก็เป็นได้  มาดูกันว่าควรมีการจัดสวนอย่างไรบ้างให้เข้ากับหลักฮวงจุ้ย

       สำหรับการจัดสวนที่ดีนั้น ควรจะต้องมีธาตุต่างๆประกอบอยู่ด้วยกันในสวนของเรา ทั้ง ดิน น้ำ ไม้  ไฟ และธาตุทอง  ซึ่งธาตุไม้ก็คือในสวนของเราจะต้องมีต้นไม้  ส่วนธาตุน้ำนั้น สวนของเราควรจะมีน้ำตก หรือไม่ก็บ่อเลี้ยงปลา หรืออาจจะทำเป็นน้ำพุ หรืองบน้อยหน่อยก็ทำเป็นอ่างดอกบัวก็ยังดี   ส่วนธาตุไฟ คือ ควรให้มีแสงแดดส่งเข้ามาถึงในบริเวณบ้านได้บ้าง 

ส่วนธาตุดินคือ การที่ในสวนของเรามีดินอุดมสมบูรณ์ดังนั้น เราจึงควรหมั่นเติมดินให้กับต้นไม้ของเราเป็นประจำและสุดท้ายธาตุทอง นั่นก็คือ การจัดตกแต่งให้สวนของเรามีความสวยงาม มีต้นไม้ดอกไม้อุดมสมบูรณ์มีสีสันสวยงาม ใบไม้เขียวขจี ไม่ใช่ปล่อยให้สวนมีแต่ใบไม้แห้งเต็มไปหมดซึ่งจะเป็นการขัดต่อฮวงจุ้ยของสวนที่ดี สิ่งสำคัญในการจัดสวนคือทิศทางในการจัดสวนไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้

การสร้างน้ำตกหรือน้ำผุด หรือบ่อปลา หรือไม้แต่ทิศของการปลูกต้นไม้ก็มีผลต่อฮวงจุ้ยทั้งหมด อย่างเช่น การปลูกต้นไม้ควรจะปลูกในทิศตะวันออก เพราะต้นไม้จะได้รับแสงแดดจากพระอาทิตย์ในยามเช้า ซึ่งจะช่วยให้ต้นไม้มีการเจริญเติบโตเพราะได้แสงอาทิตย์มาสังเคราะห์อาหาร และต้นไม้บางชนิดก็ไม่ต้องการแสงแดดที่แรงเกินไป

ดังนั้น การปลูกทิศนี้จึงเหมาะสมที่สุด หรือการที่เราจะสร้างน้ำตก หรือสร้างบ่อ เราควรสร้างไว้ทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออก และหันหน้าน้ำตกเข้ามาทางตัวบ้านเพื่อเป็นการพัดพาความเย็นให้เข้ามาในบ้านและที่สำคัญเป็นการให้เงินทองไหลเข้าบ้านอีกด้วย ซึ่งกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้จำเป็นต้องทำให้ถูกต้องเสมอเพื่อให้ตรงกับการสร้างตามหลักฮวงจุ้ยที่ดีบ้านเราจะได้อยู่แล้วดีไปด้วย

 

สนับสนุนโดย  คาสิโน ปอยเปต

สุขกี้ยากี้

มาค่ะวันนี้อยากกินสุขกี้อย่างมากแต่ว่าเรานั้นจะทำเองเพราะว่ามันดึกแล้วซึ่งร้านอาหารที่เรานั้นจะไปกินก็ปิดร้านแล้วซึ่งเราก็หนาวก็เลยอยากกินอะไรที่มันร้อนเพื่อทำให้ร่างกายเรานั้นอุ่นขึ้นและอยากจะซดน้ำร้อนๆแบบว่าแซบนะค่ะ

แต่ว่าเรานั้นจะทำสุขกี้ให้อร่อยเหมือนกับในร้านอาหารนั้นก็เป็นอะไรที่อยากซึ่งวันนี้เราจะมาบอกสูตรที่ตามร้านนั้นเขาทำกันความเข้มข้นของน้ำซุปมันหายไปไหน วันนี้วงในจะเผยความลับของสวรรค์กับเทคนิคการทำสุกี้ แถมบอกสูตรหมูหมักให้ฟรีๆซึ่งเรานั้นต้องทำตามขั้นตอนกันซึ่งเรานั้นจะบอกว่าอร่อยแบบว่าต้องยกซดถ้วยกันกินแบบหมดชามกันเลยทีเดียว

ขั้นตอนในการเตรียมวัตถุดิบสุกี้ 

 • น้ำเปล่า        – ไข่ไก่             –    วุ้นเส้นที่แช่น้ำแล้ว          –  น้ำจิ้มสุกี้       –  หมูหมัก
 •  ของทะเล  ( ปลาหมึก  กุ้ง  หอยแมลงภู่  ลูกชิ้นปลา  ตามที่เราต้องจะใส่  )
 •   ผัก  เช่น   ผักกาดขาว  ผักบุ้ง  คื่นฉ่าย  ต้นหอม  ตามที่เราต้องการ

วัตถุดิบหมูหมัก  

เนื้อหมูไสซ์      น้ำมันหอย    ซอสปรุงรส    น้ำตาลทราย    ไข่ขาว    แป้งมัน

จากนั้นเราก็ทำการคุกเค้าให้เข้ากันให้ทั่วแล้วหมักทิ้งไว้ซักครู่  หรือว่าอย่างน้อยสัก 15 นาที  

 • เริ่มจากที่เรานั้นเตรียมหม้อในการที่จะต้ม เริ่มแรกนั้นเราต้มน้ำใส่น้ำลงไปในหม้อจากนั้นเราก็รอจนน้ำนั้นเดือดพอน้ำเดือดนั้นเราก็ใส่หมูลงในในห้อจากนั้นนั้นเราก็หมูจนสุกแล้วตักขึ้น
 • จากนั้นเราก็ต้มผักที่เรานั้นเตรียมไว้ลงมาต้มให้สุกเหมือนกันจากนั้นเมื่อสุกแล้ว 
 • เราก็ใส่วุ้นเส้นที่เรานั้นเตรียมไว้มาใส่ลงไปจากนั้นเมือใส่ลงไปแล้ววุ้นเส้นนั้นสุกแล้ว
 • เราก็เอาหมูที่เรานั้นต้มไว้จากนั้นเราก็ใส่ลงไปจากนั้นเราก็ตักใส่ถ้วยที่ที่เรานั้นเตรียมไว้ 
 • และเมื่อเรานั้นตักใส่ถ้วยเมื่อเรานั้นต้มผักต้มหมูนั้นจากที่เรานั้นเราก็ใส่จำพวกของทะเลลงไป ซึ่งน้ำในนั้นก็อหร่อย พร้อมที่เรานั้นเสริฟแล้ว  

เห็นไหมค่ะว่าแค่นี้เราก็ได้สุกี้ที่เรานั้นนำเสนอให้พร้อมกับวิธีในการที่หมักหมูให้นุ่มขึ้น เพรียงแค่นี้ก็ได้สุกี้ที่พร้อมจะกินเหมือนกับร้านอาหารแล้วค่ะ เห็นไหมค่ะว่าในการทำนั้นไม่อยากอย่างที่คิดและก็ใช้เวลาไม่นานมากเพียงแค่เรานั้นเตรียมของเอาไว้ให้ครบเพียงแค่นั้นเราก็จะทำสุกี้ที่เรานั้นอยากกินได้และก็อร่อยเหมือนกับร้านอาหารตามร้านดังๆแล้วค่ะ

 

สนับสนุนโดย  สูตรหวยยี่กี หวยดี

รัฐบาลสาดน้ำมันเข้ากองไฟแผนปิดสื่อดันคนม็อบพรึ่บ

สำหรับสถานการณืการชุมนุมใต้BTSย่านเกษตรที่ตอนนี้ได้มีจำนวนประชาชนออกมาชุมนุมกันอย่างหนาแน่นช่วงแรกหัวขบวนยังคงอยู่ตรงกลางแยกเกษตรอยู่บริเวณใต้สะพานลอยตอนนี้ขบวนประชาชนนั้นค่อยๆขยายลามมาถึงบริเวณห้าแยกเกษตรแล้ว

เมื่อใช้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยต้องย้ำว่าทั้งหมดจริงๆเลยก็คือประชาชนธรรมดาส่วนใหญ่แล้วคือนักเรียนคือนักศึกษาและทั้งหมดนี้น่าจะเป็นเด็กของเกษตรศาตร์น่าจะเป็นกำลังหลักเพราะว่าชุมนุมกันที่เกษตร

เพราะฉะนั้นฝ่ายรักษาความปลอดภัยของผุ้ชุมนุมจริงๆเลยก็คือประชาชนแล้วพอได้อยุ๋ในจุดของผู้ชุมนุมในแต่ละครั้งก็จะมีการเรียกเพื่อนๆว่าขอกำลังมาเสริมที่BTSเกษตรขอคนมาเสริมที่BTSเสนาแล้วคนที่เป็นผู้ชายที่หุ่นพอดูจะแข็งแรงก็จะวิ่งมารวมตัวกัน

ดังนั้นคำว่าฝ่ายรักษาความปลอดภัยของผู้ชุมนุมฝ่ายรักษาความปลอดภัยของผู้ชุมนุมจริงๆก็คือประชาชนธรรมดาเป็นประชาชนที่อาสาจิตอาสา

ซึ่งมีความกังวลว่าเพื่อนๆนั้นจะไม่มีความปลอดภัยและเอาตัวเองมาเป็นฝั่งปกป้องความปลอดภัยของเพื่อนๆจากเจ้าหน้าที่รัฐและต้องขอย้ำว่าการที่เรามีประชาชนออกมาชุมนุมในลักษณะนี้มีความป้องกันตัวเองในลักษณะนี้ถือได้ว่าเป็นความผิดปกติ

โดยประเทศที่ดีประชาชนสามารถชุมนุมได้โดยไม่ต้องมีกาดไม่ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองไม่ต้องมทีหมวกไม่ต้องมีอุปกรณ์สำหรับเตรียมการถูกก๊าซน้ำตาแต่ประเทศไทยปี2563คือประเทศที่ผิดปกติ

นอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่มีผู้ออกมาชุมนุมนั้นประชาชนต้องรักษาความปลอดภัยให้กับตัวเองประชาชนจะต้องหาหมวกมาป้องกันหัวของตัวเองประชาชนต้องหาหน้ากากป้องกันโควิดมาป้องกันก๊าซน้ำตาประชาชนหาแว่นมาป้องกันไม่ให้ถูกฉีดน้ำ

ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้บอได้เลยว่าไม่ปกติในประเทศไทยตราบใดที่ประชาชนยังคงชุมนุมกันอยู่พร้อมหมวกตราบใดที่ประชาชนจะต้องชุมนุมอยู่พร้อมกับเกณฑ์เพื่อนๆมารักษาความปลอดภัยจากนั้นความเป็นมิตรความปรองดองของกับรัฐบาลจะยังคงไม่เกิดรัฐบาลยังคงเป็นสัญลักษณ์ของการคุกคามประชาชน

เนื่องจากนี้เป็นบรรยากาศสถานการณ์ที่BTSที่เกษตรที่หากเดินเข้าไปด้านในนั้นก็จะมีผู้ออกมาชุมนุมกันแน่นมากขึ้นแต่สัญญาณยังคงมีปัญหาอยู่ใครที่ได้ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปได้และทั้งหมดนนี้ก็คือบรรยากาศที่ได้เกิดขึ้นมาโดยทั้งหมดที่BTSแถวๆเกษตรศาสตร์

ส่วนวันนี้ในเรื่องของการจับกุมประชาชนก็ยังคงมีการเคลื่อนไหวกันอยู่หลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการจับไมค์ภานุพงษ์หรือว่านายอานนท์นำภาหรือรุ้งวันนี้ได้มีความพยายามที่จะดำเนินการให้มีการประกันไมค์ภานุพงษ์ที่ในเวลานี้ไม่แน่นใจว่าการประกันจะสำเร็จหรือไม่

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  แทงหวยออนไลน์ยังไง

ประชาชนรุกเผด็จการให้นายกลาออกทุกเรื่องจบ

สำหรับเรื่องของการเมืองนั้นมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอยู่สองสามเรื่องด้วยกันนั่นก็คือตอนนี้บรรยากาศทางการเมืองเราคิดว่าหลายคนได้ประเมินคล้ายๆกันว่ารัฐบาลของนายประยุทธ์นั้นน่าจะประสบความพ่ายแพ้ทางการเมืองแล้วและทำไมเราถึงได้บอกแบบนี้

เนื่องจกาว่านับตั้งแต่วันที่16ตุลาคมที่รัฐบาลได้มีการสลายการชุมนุมของเด็กนักเรียนมัธยมนั้นก็ได้มีคนได้ออกมาแสดงความไม่พอใจกันมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้กลุ่มต่างๆทางสังคมที่เคยหนุนรัฐบาลนั้นก็ได้แสดงออกอย่างเต็มรูปแบบแล้วถึงความไม่ต้องการให้นายประยุทธ์เป็นนายกต่อไป

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเกิดประชาชนกลุ่มที่เรียกว่าคณะประชาชนที่ได้ออกมาเรียกร้องให้นายประยุทธืนั้นลาออกหรือไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวของ สส. ในสภา

โดยพรรคฝ่ายค้านก็ได้แสดงบทบาทได้อย่างดีเยี่ยมในการปกป้องประชาชนไม่ว่าจะเป็น สส. พรรคเพื่อไทย หรือ สส. พรรคอานาคตใหม่เพื่อไทยวันนี้ได้มีการขยับหมอชนนาถ ศรีแก้วต้องให้เคดิตเป็นพิเศษสำหรับ สส. เพื่อไทยที่ไปดำเนินการจะยื่นเรื่องฟ้องศาลว่าคำสั่งสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและจะฟ้องศาลให้คุ้มครอบการชุมนุมให้กับกลุ่มนักศึกษาและประชาชน

ดังนั้นมันอาจจะดูคล้ายๆกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการชุมนุมของ กปปส. ที่ตอนนี้ศาลได้คุ้มครองศาลนั้นยังได้บอกอีกว่าการลำเรียงข้าวปลาอาหารมาให้กลุ่ม กปปส. นั้นห้ามถูกขัดขวางหรือว่าเครื่องเสียงนั้นห้ามถูกขัดขวางที่ในวันนี้การชุมนุมการขนรถน้ำการขนรถเครื่องเสียงได้ถูกตำรวจจับกุมอย่างต่อเนื่อง

เพราะฉะนั้นแล้วศาลนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อไทยได้ออกไปขยับเพื่อจะไปประกาศประชาชนที่ได้ถูกดำเนินคดีโดยรัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆเช่นด้วยกับ สส.กาวไกล ในส่วนของสภานั้นวันนี้มีสองสามเรื่องที่สำคัญนั่นก็คือความพยายามจะให้เปิดสภาสมัยวิสามัญเพื่อถกเรื่องปัญหาของประเทศ

ซึ่งในช่วงแรกนั้นรัฐบาลปฏิเสธรัฐบาลไม่ยอมรับนั้นในตอนนี้ด้วยจำนวนของประชาชนที่ได้มีการชุมนุมกันมาขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีจำนวนประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆนั้นวันนี้ด้านคุณชวนหลีกภัยได้กลับมาคืนฟอร์นักการเมืองที่ได้มาจากการเลือกตั้งที่อวุโสมาที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทย

โดยคุณชวนหลีกภัยพยายามจะเจรจาจนพรรการเมืองฝ่ายค้านรวมทั้งพรรคการเมืองฝ่ายของรัฐบาลนั้นได้ยอมตกลงที่จะเปิดการชุมนุมสภาสมัยวิสามัญกันฝ่ายต้องยื่นยันว่าฝ่านค้านเปิดประเด็นเรื่องนี้กันอยู่แล้วโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลหรือพรรคเพื่อไทยหรือแนวร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดนั้นเขาได้ผลักดันเรื่องนี้กันอยู่แล้ว

ในขณะที่ฝั่งรัฐบาลที่ผ่านมานั้นได้ขัดขวางเรื่องนี้

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  aesexy

ขุมพลังขับไล่กระหึ่ม กระแสจี้ออกพุ่งพรวด อำมาตย์-นายพล

สถานการณ์ทางการเมืองดูบรรยากาศภาพทางการเมืองที่ปลายหอกของกลุ่มการเมืองปลายหอกของผู้มีอำนาจทุกกลุ่มปลายหอกของพรรคการเมืองหรือปลายหอกของคนแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย

ซึ่งก็มีอยู่หลายกลุ่มทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยกับนักศึกษาหรือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับนักศึกษานั้นในเวลานี้ได้พุ่งเข้าสู่อกของนายประยุทธ์อย่างเต็มที่แล้วแน่นอนว่านายประยุทธ์ในเวลานี้ยังเป็นนายกอยู่และสัญญาณของการยอมถอยออกจากตำแหน่งนั้นยังไม่มีแต่ถ้าเราลองสังเกตให้ดีๆนั้นปฏิกิริยาของคนหลายๆอย่างต่อท่าทีนายประยุทธ์นั้นเป็นปฏิกิริยาของการพุ่งคมหอกคมดาบใส่นายประยุทธ์อย่างต่อเนื่อง

โดยไม่ต้องไปพูดถึงพรรคของฝ่ายค้านเราไม่ต้องพูดถึงพรรคเพื่อไทยที่คุณหญิงสุดารัตน์รอบที่แล้วคือคนที่นำพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งถ้าประเทญนี้ไม่มีวุฒิสมาชิกที่นายประยุทธืมาเลือกตั้งตัวเองเป็นนายกในเวลานี้นายกประเทศไทยชื่อคุณหญิงสุดารัตน์พรรคหลักในการตั้งรัฐบาลคือพรรคอันดับหนึ่งของประเทศคือพรรคเพื่อไทย

นอกจากนี้นายประยุทธ์ที่อยู่ที่เขาจะต้องอยู่ก็คือไปเลี้ยงหมาที่บ้านตามพฤติกรรมของผู้สูงอายุข้าราชการเกษียณอายุทั่วไปแต่ด้วยกติกาที่นายประยุทธ์ตั้งขึ้นมาเองหลังยึดอำนาจนายประยุทธ์ตั้ง ( วุฒิสมาชิก250คนมาเลือกตัวเองเป็นนายก ) หลังจากนั้นนายประวิตรตั้งพลังประชารัฐไปกดดันพรรคอื่นให้มาอยู่กับ ( รัฐบาลของนายประยุทธ์แล้วบอกว่านายประยุทธ์มี250 สว. เป็นพรรคประยุทธ์พรรคที่อยู่ในมือถึงได้เป็นปมเงื่อน) 

เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงก็คือเสียงของประชาชนไม่รับนายประยุทธ์คุณหญิงสุดารัตน์ชนะเลือกตั้งเพื่อไทยชนะเลือกตั้งปรับหัวหน้าพรรคไปเพื่อไทยก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่เอาเผด็จการไม่ร่วมรัฐบาลแห่งชาติไม่หนุนนายประยุทธืเป็นนายกไม่เอานายกพระราชทาน

เนื่องจากนี้พรรคฝ่ายค้านอื่นๆธนาธรยังเป็นคนที่คะแนนของคนรุ่นใหม่เยอะอยู่หรือไม่คำตอบคือยังเยอะอยู่ท่าทีของธนาธรสะท้อนถึงคนรุ่นใหม่ที่ยังไงก็ไม่เอานายยประยุทธ์ พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส วันมูหะมัดนอร์ มะทา คนเหล่านี้เป็นตัวละครที่สะท้อนความต้องการทางการเมืองของคนที่ไม่เอานายประยุทธ์ทั้งสิ้น

ซึ่งต่อให้ในเวลานี้ไม่มีนายธนาธรอยู่แต่บทบาท พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ใครเห็นภาพพิธา ลิ้มเจริญรัตน์เดินออกจากรัฐสภาในวันที่วุฒิสมาชิกได้เตะถ่วงการแก้ไขรัฐธรรมนูญและประชาชนยืนปรบมือให้พิธา ลิ้มเจริญรัตน์พร้อมกับพรรคก้าวไกลบริเวณสี่แยกเกียกกาย

โดยมันเป็นภาพที่ชัดเจนแล้วว่าคนเหล่านี้คือคนที่กุมคะแนนนิยมในใจประชาชนเอาไว้ได้และคะแนนนิยมที่อยู๋ในใจประชาชนนั้นสะท้อนว่าเขาไม่เอานายประยุทธ์เป็นนายก

 

สนับสนุนโดย  เล่นบาคาร่าออนไลน์ฟรี

สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ทุกวันนี้มีประชาการเพิ่มขึ้นอย่างมากการดำรงชีวิตก็จะมีอุปสรรคไปด้วยเพราะว่าการที่มีประชากรเพิ่มขึ้นก็ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากยิ่งขึ้นดังนั้นการที่อยู่ในที่ที่แออัดก็จะเกิดมลภาวะต่างๆเช่นอยู่ในที่ทีมีรถ บ้านหรือชุมชนเยอะๆก็จะเกิดความแออัดความอึดอัดขึ้นและสภาพแวดล้อมในสังคมก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงมีว่าจะเป็นอากาศหรือลำคลองตามชุมชน

ก็อาจจะเกิดน้ำเน่าเสียที่เกิดจากการทิ้งขยะทิ้งเศษอาหารลงลำคานหรือมลพิษทางอากาศก็เกิดจากการเผาขยะหรือเผาสิ่งต่างๆที่เกิดมลพิษในชุมชนได้เราจะเห็นได้ว่าสังคมในปัจจุบันนี้มีสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่อย่างมากนั่นก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษในอากาศและจะทำให้คนในสังคมเดือดร้อนกันอีกด้วย

เพราะกรุงเทพในปัจจุบันนี้รถติดกันอย่างมากเนื่องจากมีประชากรการใช้รถยนต์เยอะและเส้นทางก็ต้องใช้ร่วมกันจึงทำให้เกิดปัญหารถติดได้และเกิดมลพิษจากควันรถยนต์เป็นส่วนมากเพราะมีรถยนต์บนท้องถนนเยอะแล้วแถมรถติดด้วยจึงทำให้เกิดความแออัดในการใช้ท้องถนนมลภาวะมักมีทุกๆที่เช่นในน้ำก็มีการเน่าเสียหรือน้ำดำแต่ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอเราควรช่วยกัน

หาวิธีดูแลกันในสังคมว่าเราจะควรทำอย่างไรดีให้ลดปัญหาเหล่านี้ไปได้โดยวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมของเราบ้างที่ทำให้สภาพแวดล้อมดูเปลี่ยนไปอย่างมากส่วนหนึ่งมาจากมนุษย์เรานี่แหละที่ไม่รักษาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของเราเพราะมลภาวะส่วนใหญ่มาจากฝีมือมนุษย์มากกว่าเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเน่าเสียออกมาทางลำคลองหรือควันไฟต่างๆ

จากโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยออกมาก็ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศได้หรือมลพิษทางน้ำได้แล้วยิ่งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นชุมชนหรือพื้นที่ที่แออัดก็จะทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รับผลเสียจากสิ่งเหล่านี้อย่างมากเราควรหาวิธีป้องกันตัวเองจากสารมลพิษเหล่านี้ด้วยยิ่งดีเพราะในอนาคตจะต้องมีสิ่งก่อสร้างใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนเช่น อาคาร บ้าน สถานประกอบการต่างๆหรือแม้แต่ยานพาหนะก็สามารถเป็นส่วนที่ทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปได้อีก

ดังนั้นเราควรรู้วิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเพื่อจะได้รู้ว่าเราหลีกเลี่ยงสิ่งที่เกิดมลพิษเหล่านี้ได้แต่อย่างไรก็ตามเราควรช่วยกันรักษาความสะอาดในชุมชนของเราด้วยบำบัดน้ำเน่าเสียโดยใช้สิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อการบำบัดน้ำโดยเฉพาะเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหามลพิษหรือสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ได้แต่เราสามารถทำให้ชุมชนที่อยู่อาศัยของเรามีความน่าอยู่ขึ้นอากาศปลอดโปร่งขึ้นได้ทุกคนลองหาวิธีช่วยแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

 

สนับสนุนโดย  แทงหวยจับยี่กี

เมื่อน้ำท่วมรถ คุณจะต้องทำอย่างไร

สำหรับคนที่มีรถยนต์คงจะรู้สึกเจ็บปวดใจมากหากรถของคุณ พบปัญหาน้ำท่วมรถ ยิ่งถ้าเป็นคนที่รักรถมากๆละก็ เวลานอนเอามือก่ายหน้าผากกันเลยทีเดียว จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 54 หรือปี 62 ที่น้ำท่วมแถบทางภาคอีสาน ปัญหาที่มาพร้อมกับน้ำลดคือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของคุณ บางคันเสียหายหนักมากน้ำท่วมทั้งคัน บางคันยังพอเยียวยารถยนต์สุดที่รักให้กลับมาใช้งานใหม่ได้

สำหรับเจ้าของรถยนต์ต้องเหนื่อยใจกับการต้องหาเงินมาซ่อมรถ แต่ผู้ที่เหนื่อยกายก็คือช่างซ่อมรถยนต์ที่ต้องมีงานหนักหลังน้ำท่วมตามมา เพื่อให้เราสามารถประเมินสถานการณ์ของรถของเราว่าต้องซ่อมมากน้อยแค่ไหน เรามาทำความเข้าใจเบื้องต้นกันก่อนว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องดูแลและส่งซ่อมเร่งด่วน

เช็คอะไรบ้างหลังน้ำท่วม

เช็คว่ารถพัง หรือเสียหายมากน้อยแค่ไหน  ข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญที่สุดและควรทำเป็นอันดับแรกเลยทีเดียว หลังจากน้ำลดแล้ว เราต้องตรวจสอบความเสียหายของรถด่วน ทั้งภายในและภายนอกรถ เช็คให้ครบทุกอย่างและอย่าลืมตรวจสอบประกันว่าทำประกันภัยชั้น 1 ไว้หรือไม่ถ้าทำ รีบแจ้งประกันโดยด่วน เพื่อจะได้เช็คค่าใช้จ่ายในการนำรถเข้าศูนย์ซ่อม

อย่าเพิ่งสตาร์ทรถ โดยขั้นตอนแรกให้เช็คความเสียหายของรถนั้นเป็นการให้ตรวจสอบสภาพภายนอกเท่านั้น ส่วนเรื่องที่ว่ารถยนต์ของเรายังสามารถขับได้หรือไม่ ระบบกลไกการทำงานของรถยังทำงานได้ดีหรือเปล่ายังไม่ต้องทำ เพราะการที่เราสตาร์ทรถ อาจทำให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหายได้ เนื่องจากรถยนต์มีการแช่น้ำนานจึงมีความชื้นสะสม ทางที่ดี เรียกศูนย์บริการให้มา ยกรถ ไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการดีกว่า

ควรแจ้งข้อมูลของรถให้ช่างซ่อมทราบถึงรายละเอียดความเสียหายที่เราตรวจสอบมาเบื้องต้น และควรแจ้งระดับการท่วมขังของน้ำว่ารถของเราถูกน้ำท่วมระดับไหน นานแค่ไหนให้ทางช่างทราบเพื่อเป็นข้อมูลนำไปประกอบการแก้ไข

เราควรหาข้อมูลเบื้องต้นไว้ก่อนว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมรถยนต์ จะมีอะไรบ้างที่จะเสีย และส่งผลต่อค่าใช้จ่ายมากน้อยกับเราแค่ไหน

เครื่องยนต์ ระดับความเสียหายจะขึ้นอยู่กับระดับน้ำที่ท่วม เช่นหัวเทียนชำรุด ต้องเปลี่ยนทีกรองอากาศ แต่ถ้าน้ำท่วมสูงมากจนเข้าห้องเครื่อง ก็ต้องมีการล้างทำความสะอาดห้องเครื่อง ค่าใช้จ่ายก็จะขึ้นอยู่กับความเสียหายว่ามีมากน้อยแค่ไหน

เนื่องจากความเสียหายเกิดจากน้ำท่วม ดังนั้นช่วงล่างของตัวรถยนต์ย่อมได้รับความเสียหายอยู่แล้ว เพราะต้องจอดแช่น้ำเป็นเวลานาน ดังนั้นช่วงล่างจึงควรเปลี่ยนทั้งหมด  เพราะช่วงล่างจะมีความสำคัญอย่างมาก ทั้งเรื่องลูกปืน เพลาเสื่อม

ปัญหาอีกอย่างที่มีผลมาจากน้ำท่วมรถยนต์คือ ระบบไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ดังนั้น ต้องให้ทางศูนย์ตรวจสอบระบบเหล่านี้ให้ละเอียด เพราะระบบไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เป็นระบบที่ควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ด้วย

เมื่อเราแก้ไขปัญหาระบบภายในและภายนอกรถยนต์ ให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมทำความสะอาดภายในรถ เช่นเบาะนั่งเพราะการได้รับความชื่นเป็นเวลานานจะทำให้มีเชื่อราเกิดขึ้นได้ ที่สำคัญอย่าลืมดูเรื่องรถจะขั้นสนิมด้วย ควรมีการตรวจเช็คให้เรียบร้อย

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  aesexy